Info

Institutionen ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning er vedtægtsbestemt (læs mere under Vedtægter). Beboerne på HANNERUP PARK vælger et antal repræsentanter til bestyrelsen på et årligt beboermøde.

Administration
Kontoret findes i blok 3, og der er normalt kontortid kl. 8.00 -12.00.  HANNERUP PARK er underlagt gældende boliglovgivning.

Gæsteværelser
På gangen mellem blok 3 og blok 5 findes 4 dobbelt- og 5 enkeltværelser, som udlejes til beboerne ved henvendelse til kontoret. Værelserne udlejes med linned.

Selskabslokalerne
Mellem blok 3 og blok 5 findes 3 sammenhængende lokaler med et tilhørende anretterkøkken. Lokalerne kan lånes ved henvendelse til kontoret. Der betales for efterfølgende rengøring og optælling af service. Der er udarbejdet regler for lån af selskabslokalerne, og disse regler udleveres sammen med nøglen til lokalerne. Lokalerne kan kun udlånes til Hannerup Park's beboere. Hvis reglerne for lån af selskabslokalerne ikke overholdes, kan det medføre udelukkelse for lån fremover.

Beboerkartotek
Der findes et beboerkartotek i administrationen, som kun sekretæren og varmemesteren har adgang til. Det er frivilligt, om man vil give oplysninger til kartoteket, men ved opgivelse af nærmeste pårørende kan HANNERUP PARK i påkrævede tilfælde hurtigt informere.

Bibliotek 
I forhallen er der indrettet et bibliotek, hvis bogbestand er husets egen.

Vaskeri
Det er ikke tilladt at installere vaskemaskine i lejlighederne. Ved forhallen findes et vaskeri med vaskemaskiner, tørretumbler og strygerulle. I kælderen findes et rum med tørreplads. Nærmere oplysning om benyttelsen fås henvendelse til varmemesteren eller på kontoret.

Løse effekter
Mindre effekter kan opbevares i kælderen efter varmemesterens anvisning. Tingene skal være tydeligt mærkede med navn og lejlighedsnummer.

Parkering, carporte, cykler
Det er ikke tilladt at parkere i området mellem blokkene. Gæsteparkering findes ved indkørslen til HANNERUP PARK. Administrationen giver nærmere oplysning om muligheden for at leje en carport. Cykelopbevaring kan fnde sted i kælderen under blok 5 eller i cykelskuret ved carportene.

Ind- og fraflytning
Der udfærdiges en flytterapport over de istandsættelser, som skal foretages på lejernes regning ved fraflytning. Den lejlighed, De overtager, er således i orden. Skulle der være mangler, må De omgående henvende Dem til varmemesteren eller på kontoret.

Forsikringer
Det tilrådes, at man forhører sig på kontoret, hvilke forhold der dækkes af husets forsikringer.

Husorden
At være beboer i HANNERUP PARK medfører både rettigheder og pligter. Grundlaget er hensyntagen til de andre lejere. I den til enhver tid gældende husorden er forskellige forhold derfor søgt nærmere specificeret.