Bestyrelsen

Carsten Kjær Jørgensen,     formand

Jørgen Vesterlund Jensen,  næstformand

Peter Køngerskov

Beboerrepræsentanter:

Hanne Frishøi

Benny Eiberg

Der er intet forretningsmæssigt formål med institutionen. Regnskabet er underkastet statsautoriseret revision. 
Såvel leje som indskud er kontrolleret af Fredericia Kommune. (læs mere under Vedtægter)