Oplysninger om kontonr

Vi vil overføre renter af Deres indskud direkte til Deres konto den 30.6 og 31.12. Ligeledes vil eventuel tilbagebetaling af varme blive indsatpå kontoen.

De bedes venligst meddele kontoret, hvis De skifter pengeinstitut eller får nyt kontonummer.

Med venlig hilsen

Maj-Britt Nielsen