Husorden

Det må være i alles interesse at vise den størst mulige gensidige hensynstagen. De nedenfor opstillede regler er derfor at betragte som nogle eksempler på, hvad denne hensynstagen på en række punkter må medføre.

1. Enhver beboer bedes medvirke til, at uvedkommende personer ikke opholder sig på området, bl.a. for at hindre misbrug af elevator og for at undgå hærværk m.m.

2. Affald sorteres og anbringes i Miljøstationen i de afmærkede containere i henhold til gældende regler fra Fredericia Kommune. Der må ikke henstilles tæpper, møbler og genstande, som ikke kan henvises til de anviste containere.

3. Rystning af gulvtæpper og måtter samt tøjbankning, må ikke foretages på altanen. Tørring af tøj på altanerne må kun ske på små tørrestativer, og indenfor altanen.

4. Der må ikke permanent stilles bohave, affaldsposer, måtter eller pyntegenstande på gangarealerne (kun på dørtrinnet).

5. Cykler skal anbringes i stativerne eller i cykelrummene og ikke ved indgangene.Biler parkeres på de afmærkede parkeringspladser. Der må ikke parkeres på vejene, da de skal holdes frie af hensyn til redningskøretøjer, taxaer, leverandørvogne etc.

6. Når de kollektive lokaler har været benyttet, skal møblerne sættes på plads. Mad og drikkevarer må ikke indtages på disse arealer, ligesom tobaksrygning er strengt forbudt.

7. Benyttelse af radio, fjernsyn og musikinstrumenter bør ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere.

8. Der må ikke køres med- eller parkeres elscootere i forhallen.

9. Husets blomster må kun vandes af personale og gartner.

10. Det er strengt forbudt at fodre fugle fra altanen på grund af rottefaren..

11. Af hensyn til røg- og lugtgener samt brandfare er det ikke tilladt at grille på altanerne. Der henvises til fælles udlagt grillplads, som må benyttes indtil kl. 23.00, og man rydder naturligvis op efter sig, og sørger for at ilden er slukket.

12. I henhold til lejekontraktens bestemmelser er det ikke tilladt at holde husdyr.

Hvis ovennævnte regler giver anledning til henstilling og påtale, bør disse respekteres. Evntuelle klager og ønsker kan anføres overfor administrationen eller bestyrelsen.