Indskud/Husleje

PR 1. Januar 2021

 

Type Indskud Husleje + vand á c. varme Ialt
1 14.000 3.020 + 125 350 3.495
2 14.000 3.299 + 125 350 3.774
3 25.000 4.089 + 160 450 4.699
25.000 4.584 + 160 450 5.194
4 25.000 4.146 + 160 450 4.756
5 Æ 30.000 5.138 + 180 450 5.768
6 37.000 7.751 + 280 575 8.606

 

Carport 100 kr

Indskuddet forrentes med diskontoen pr. 1. jan + ½ %, og tilbagebetales efter fraflytning, når istandsættelsesomkostningerne er opgjort, senest efter 6 måneder.