Indskud/Husleje

PR 1. Januar 2020

 

Type Indskud Husleje + vand á c. varme Ialt
1 14.000 3.006 + 125 350 3.481
2 14.000 3.283 + 125 350 3.758
3 25.000 4.069 + 160 450 4.679
25.000 4.562 + 160 450 5.172
4 25.000 4.126 + 160 450 4.736
5 30.000 5.113 + 180 450 5.893
6 37.000 7.714 + 280 575 8.569

 

Carport 100 kr

Indskuddet forrentes med diskontoen pr. 1. jan + ½ %, og tilbagebetales efter fraflytning, når istandsættelsesomkostningerne er opgjort, senest efter 6 måneder.